sad boy . on Twitter

“เวลาไปสถานที่ๆเราไม่รู้จัก กลิ่นสถานที่ใหม่ กลิ่นคนใหม่ๆ มันปลุกความซ่า! ทำให้เราซ่าสุดขั้วทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการ แค่ไหนก็ได้ ไม่ต้องกลัวคนรู้จักเห็น ไหนๆก็มาเที่ยวทั้งทีก็ขอใช้ชีวิตให้สุดก่อนกลับไปชีวิตเดิมๆอีกครั้ง #หอมหนุกปลุกซ่า”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *