𝐉𝐔𝐉𝐔𝐓𝐒𝐔 𝐊𝐀𝐈𝐒𝐄𝐍/جوجوتسو کایسن

خب گفته بودم فن فیکِ جدید میدم🛐🤎این یکی مالِ جوجوتسوعه…بیاید فک کنید روزی انگشتی پیدا شه که هیچکس حتی جادوگر های رده بالا هم اونو نمیشناسن…و از شانسِ بدِ دختره نق…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *